Strategiudvikling for global first-mover inden for Lean Innovation

LaunchPad Central

LaunchPad Central fra San Fransisco er den absolutte frontløber indenfor Lean Innovation. LaunchPad Central er i gang med at sætte en ny dagsorden for hvordan entrepreneurer arbejder mere markedsorienteret, men også for hvordan eksisterende virksomheder arbejder mere dynamisk og entrepreneurisk i forhold til innovation.

www.launchpadcentral.com