Vækststrategi for verdens stærkeste brand inden for massive trægulve

Dinesen

Dinesens brand unikness er bygget siden 1898, og virksomheden rummer et stort forretningsmæssigt potentiale. Trods stor succes forbliver virksomheden åben, nysgerrig og fokuseret på videreudvikling af såvel organisation, produkt og brand.
Transformationen af virksomheden målrettet fremtidens markeder er igangsat.

www.dinesen.com