Karsten Okholm-Larsen

I KK Wind Solutions havde vi i 2013 i fællesskab udarbejdet en ny strategi for virksomheden og fået den godkendt af vores bestyrelse, så nu manglede vi blot at få den implementeret.
I den forbindelse kom vi i kontakt med Henrik Hyldgaard som vi gerne ville have til at hjælpe os ! Det kom til at gøre en forskel for virksomheden!!
Det blev en brat opvågning for os i ledelsen idet han i løbet af meget kort tid kunne udfordre os på helt centrale og væsentlige punkter som ikke var tilstrækkelig på plads i forhold til at opnå en effektiv implementering!
Udfordringen var fra starten primært på det konceptuelle hvor vi måtte igennem en runde mere i ledelsen for at finde det unikke frem i virksomheden og efter nogen søgen og med fantastisk god hjælp fra Henrik fandt vi dem! Samtidig fik vi helt nye og innovative vinkler på implementeringen og samarbejdet blev en konstant udfordring for ledelsen i KKWS men en god og fantastisk givende proces hvor der blev givet og taget af et godt hjerte både på strategiudviklingen og implementeringen af den besluttede strategi!
Henrik har været fantastisk for os, men lad være med integrere med ham, hvis ikke du har lyst til konstant at blive udfordret. Du vil blive overrasket over hans evner og indsigt til at give dig en meget kvalificeret udfordring på en hel række væsentlige punkter i forbindelse med udvikling af strategi og implementering af en sådan!!
Husk på det er implementeringen der gør forskellen og ikke de mange fine Power Points mange andre konsulenter gerne vil udarbejde!!

Karsten Okholm-Larsen
Senior Vice President
KK Wind Solutions A/S